Skip to content

Interneta veikala lietošanas noteikumi

1. Kā iepirkties?

Pirkumu Dastea interneta veikalā var veikt jebkurš klients un pirkuma noformēšanai nav nepieciešama reģistrēšanās.

2. Pasūtījumi

Pasūtījumus var veikt jebkurā diennakts laikā, atlasot preces interneta veikalā. Pasūtījumu apstrādi Dastea veic darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst 16.00. Veicot pasūtījumu citā laikā, tas tiek apstrādāts nākamjā darba dienā.

Pasūtījuma izpildes kārtība:

a) izvēlaties preci

b) pievieno jiet preci iepirkuma grozam

c) aizpildiet pasūtījuma formu un nospiediet pogu PASŪTĪT

d) pēc pasūtījuma apstiprināšanas Dastea ar Jums sazināsies par pasūtījuma izpildes laiku un vietu

3. Norēķinu kārtība

3.1. Par precēm var norēķināties:

3.1.1. skaidrā naudā preces saņemšanas brīdī, par ko tiks izsniegts darījumu apliecinošs dokuments;

3.1.2. veicot apmaksu ar pārskaitījumu, uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins. Preci varēsiet saņemt pēc tam, kad rēķinā norādītā summa būs saņemta Dastea norēķinu kontā kredītiestādē. Ja 3 (trīs) dienu laikā pēc rēķina izsūtīšanas, rēķinā norādītā summa netiek samaksāta, pasūtījums tiek anulēts. Preces izsniegšanas brīdī Jūs saņemsiet rēķina oriģinālu;

3.1.3. juridiskai personai ir iespēja noslēgt ar Dastea sadarbības līgumu par regulāru preces iegādi un šajā līgumā var paredzēt citu apmaksas noteikumus. Preces saņemšanas brīdī Jūs saņemsiet rēķina oriģinālu.

Dastea rekvizīti norēķiniem:

Didzis Helmuts Ozoliņš
Reģistrācijas Nr.: 18119111302
Banka: ”Swedbank” A/S
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV11HABA0551037925267

4. Preču piegāde

4.1. izdarot pirkumu Dastea internetveikalā, Jums ir iespēja izvēlēties piegādes veidu:

4.1.1. saņemt preci personīgi Rīgā, Upeslejās, Ulbrokā, vienojoties par konkrētu vietu un laiku pa tālruni +371 29135833

4.1.2. preces piegāde ar A/S “Latvijas pasts” starpniecību uz Jūsu norādīto adresi preču piegāde pa pastu iespējama visā Latvijā un uz ārzemēm. Piegādes izmaksas atbilstoši A/S “Latvijas pasts” noteiktajiem tarifiem. Ja vēlaties sūtīt preces uz ārzemēm, lūdzu sazinieties ar mums!

4.1.3. preces piegāde ar pakomātu “Omniva” starpniecību. Adreses lauciņā norādiet vēlamo pakomāta atrašanās vietu. Piegādes izmaksas atbilstoši pakomāta “Omniva” noteiktajiem tarifiem.

4.2. Preces piegādes termiņu skaita no nākamās darba dienas pēc pasūtījuma apmaksas.

4.3. Pasūtījuma sagatavošana un izsūtīšana pa pastu vai pakomātu notiek 3 (trīs) darba dienu laikā.

4.4. Preces cenā nav iekļauta maksa par piegādi. Pasūtījuma piegādes maksa tiek norādīta katram pasūtījumam individuāli tad, kad izvēlaties preces saņemšanas veidu.

4.5. Preces piegādes cenu ietekmē preču pasūtījuma kopējais svars un piegādes vieta.

4.6. Pircējs ir atbildīgs par informāciju, kuru viņš sniedz veicot pasūtījumu. Ja adresāta dati tiek ievadīti kļūdaini vai nepareizi, Dastea nevar vainot preces nepiegādāšanā.

4.7. Strīdīgus jautājumus starp Dastea un pircēju jācenšas atrisināt pārrunu ceļā, ja tas nav iespējams, tad strīds tiek risināts normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

5. Citi noteikumi un nosacījumi

5.1. Reģistrētiem lietotājiem šis process ir vienkāršots, jo Jums ir iespēja saglabāt datus, kas nākamajā reizē padarīs ieprikšanos ātrāku un ērtāku.

5.2. DISTANCES LĪGUMS

Saskaņā ar 20.05.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”, izdarot pasūtījumu Dastea interneta veikalā starp Jums kā  patērētāju un Dastea kā pārdevēju, tiek noslēgts Distances līgums jeb civiltiesiska vienošanās.

DISTANCES LĪGUMS (turpmāk - Līgums)

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. PĀRDEVĒJS šā Līguma izpratnē ir pašnodarbinātā persona «Didzis Helmuts Ozoliņš» reģistrācijas Nr.18119111302, adrese: «Upeslejas 5» – 14, Upeslejas, Stopiņu nov., LV-2118, e-pasts: dastea.info@gmail.com. kurš sev piederošajā interneta veikalā www.dastea.lv pārdod augu valsts pārstrādes rezultātā radītās preces.

1.2. PIRCĒJS šā Līguma izpratnē ir persona, kas veic pirkumu www.dastea.lv  interneta veikalā. Pircējs ir persona, kas veic pirkumu bez komerciāliem nolūkiem. Personas, kuras vēlas iegādāties Dastea piedāvātās preces komerciālos nolūkos, aicinām sazināties ar Dastea, rakstot uz e-pasta adresi: dastea.info@gmail.com.

1.3. DISTANCES LĪGUMS ir Līgums starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU, kas tiek noslēgts automātiski brīdi, kad PIRCĒJS ir izdarījis pasūtījumu. Veicot pasūtījumu www.dastea.lv interneta veikalā, PIRCĒJS apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un pilnībā piekrīt šā Līguma noteikumiem un nosacījumiem.

1.4. PĀRDEVĒJS un PIRCĒJS, noslēdzot šo Līgumu ir savstarpēji atbildīgi civiltiesiskā kārtā par līgumsaistību godprātīgu izpildi.

2. PRECES PASŪTĪŠANAS NOTEIKUMI

2.1. Preces pasūtījumus var veikt jebkurā diennakts laikā, atlasot preces interneta veikalā.

2.2. Pasūtījumu apstrādi Dastea veic darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst 16.00. Veicot pasūtījumu citā laikā, tas tiek apstrādāts nākamjā darba dienā.

2.3. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas Dastea sazināsies ar PIRCĒJU par pasūtījuma izpildes laiku un vietu.

2.4. Pēc pasūtījuma veikšanas PIRCĒJS uz norādīto e-pasta adresi saņem automātisku pasūtījuma apstiprinājumu. Gadījumā ja PIRCĒJS nesaņem pasūtījuma apstiprinājumu, ir jāsazinās ar Dastea rakstot uz e-pastu dastea.info@gmail.com vai zvanot pa tālruni +371 29135833, lai pārliecinātos, ka pasūtījums ir reģistrēts.

3. PRECES CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Par precēm var norēķināties:

3.1.1. skaidrā naudā preces saņemšanas brīdī, par ko tiek izsniegts darījumu apliecinošs dokuments;

3.1.2. veicot apmaksu ar pārskaitījumu, uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts rēķins. Preci var saņemt pēc tam, kad rēķinā norādītā summa ir saņemta Dastea norēķinu kontā kredītiestādē. Ja 3 (trīs) dienu laikā pēc rēķina izsūtīšanas, rēķinā norādītā summa netiek samaksāta, pasūtījums tiek anulēts. Preces izsniegšanas brīdī PIRCĒJS saņem rēķina oriģinālu;

3.1.3. juridiskai personai ir iespēja noslēgt ar Dastea sadarbības līgumu par regulāru preces iegādi un šajā līgumā var paredzēt citu apmaksas noteikumus.

3.1.4. Dastea rekvizīti norēķiniem:

Didzis Helmuts Ozoliņš
Reģistrācijas Nr.: 18119111302
Banka: ”Swedbank” A/S
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV11HABA0551037925267

3.2. Visu Dastea piedāvāto preču cenas ir norādītas eiro valūtā. Piegādes cena nav iekļauta preces cenā. Piegādes cena ir atkarīga no piegādes pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem tarifiem.

4. PASŪTĪJUMA IZPILDES KĀRTĪBA

4.1. Pasūtījuma izpildes termiņi un kārtība ir atkarīgi no apmaksas un piegādes veida, kā arī no izvēlētās preces veida.

5. PIRCĒJA TIESĪBAS, PIENĀKUMI un ATBILDĪBA

5.1. PIRCĒJAM ir tiesības:

5.1.1. iegādāties preces interneta veikalā www.dastea.lv gan reģistrējoties, gan kā nereģistrētam klientam

5.1.2. izvēlēties jebkuru no piedāvātiem piegādes veidiem;

5.1.3. atteikties un atgriezt piegādātās preces:

5.1.3.1. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas brīža, nosūtot vai personīgi nogādājot tās PĀRDEVĒJAM, iepriekš vienojoties par tikšanās vietu un laiku. PIRCĒJS ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā;

5.1.3.2. PIRCĒJA pretenzijas uzskatāmas par nepamatotām attiecībā uz preces defektiem, kas radušies PIRCĒJA nevērīgas attieksmes rezultātā (piem., mehāniski bojājumi);

5.1.3.3. atgriežot preci, PIRCĒJS sedz visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus;

5.1.3.4. ja PIRCĒJS izmanto atteikuma tiesības preces brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā, visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus sedz PĀRDEVĒJS;

5.1.3.5. PIRCĒJAM ir tiesības saņemt par preci samaksāto naudu, ja PIRCĒJS ir izpildījis šādus preču atgriešanas noteikumus:

5.1.3.5.1. ir aizpildīta un nosūtīta Preču atteikuma veidlapa;

5.1.3.5.2. 7 (septiņu) dienu laikā no atteikuma iesniegšanas nelietota prece oriģinālajā iepakojumā un ar visiem oriģinālajiem marķējumiem ir nosūtīta vai personīgi atgādāta PĀRDEVĒJAM.

5.2. Ja PIRCĒJS ir ievērojis visus ar preču atgriešanu saistītos noteikumus, tad 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no PIRCĒJA rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, PĀRDEVĒJS atmaksā PIRCĒJA norēķinu kontā kredītiestādē preces vērtību, neatmaksājot piegādes izmaksas.

5.3. Tiesības atteikties no pasūtījuma:

5.3.1. augu valsts produktu pārstrādē tiek izmantoti augstas kvalitātes izejvielas, kas ievāktas tīrā vidē, tostarp, bioloģiskās saimniecības teritorijā. Ja tomēr saņemtā prece neapmierina, tad preci atgriežot, tai jābūt neatvērtā oriģināliepakojumā; tā nedrīkst būt lietota. Šādā gadījumā piegādes izmaksās PIRCĒJAM netiks atmaksātas;

5.3.2. ja atverot iepakojumu, augu valsts produkts ir bojāts (piem.pelējums), nekavējoties, tajā pašā dienā jāsazinās ar PĀRDEVĒJU zvanot uz +371 29135833 vai rakstot dastea.info@gmail.com. Ja produkta bojājums tiek atklāts vēlāk, tad par to atbild PIRCĒJS, jo iespējams, ka iegādātais produkts uzglabāts neatbilstoši produkta marķējumā norādītajam;

5.3.3. ja PĀRDEVĒJS nav ievērojis piegādes termiņus;

5.3.4. ja PIRCĒJS atsakās no preces tā piegādes laikā, PIRCĒJA pienākums ir segt piegādes izmaksas.

5.4. PIRCĒJA pienākumi:

5.4.1. rūpīgi iepazīties ar DISTANCES LĪGUMU un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu neievērošanu;

5.4.2. reģistrējoties kā www.dastea.lv klientam, ir precīzi jāizpilda visus norādītos laukus;

5.4.3. aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma veicot pasūtījumu, godprātīgi sniegt par sevi patiesas ziņas.

5.5. PIRCĒJS ir atbildīgs par:

5.5.1. sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzēju pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā;

5.5.2. sniegtās informācijas precizitāti. PĀRDEVĒJS neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad PIRCĒJA pasūtītā prece netiek piegādāta PIRCĒJAM, neprecīzi norādītas informācijas dēļ.

5.6. PĀRDEVĒJA tiesības:

5.6.1. Pārdevējs patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus gadījumos, kad radušās aizdomas, ka PIRCĒJS nav PIRCĒJS šā Līguma izpratnē un iegādājas preces komerciāliem mērķiem;

5.6.2. Pārdevējam ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus un Līgumu. Izmaiņas stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.dastea.lv un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.

5.7. PĀRDEVĒJA pienākumi:

5.7.1. nekvalitatīvas, bojātas preces gadījumā, PĀRDEVĒJS atmaksā PIRCĒJAM viņa samaksāto preces vērtību, kā arī preces atgriešanas izdevumus. Šajos gadījumos ir jāievēro DISTANCES LĪGUMA noteikumi par preces atgriešanu;

5.7.2. piedāvāt saviem klientiem ērtus piegādes nosacījumus. Ja PĀRDEVĒJS nav izpildījis norādītos preces piegādes termiņus, tas atvainojas un dod PIRCĒJAM tiesības atteikties no pasūtījuma;

5.7.3. nodrošināt augstu Personas datu aizsardzības līmeni, kā arī bez PIRCĒJA piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām;

5.7.4. informāciju par precēm, to pieejamību, cenām un piegādi sniegt maksimāli precīzu, saprotamu un uzticamu;

5.7.5. interneta veikalā www.dastea.lv piedāvātajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainīti bez brīdinājuma;

5.7.6. preces izskats var atšķirties no www.dastea.lv katalogā redzamā.

6. ĪPAŠIE NOTEIKUMI

6.1. PIRCĒJIEM un jebkuriem citiem interneta veikala www.dastea.lv apmeklētājiem ir stingri aizliegts:

6.1..1. kopēt, uzglabāt, arhivēt un pilnīgi vai daļēji publicēt www.dastea.lv publicētās fotogrāfijas, kā arī pārpublicēt jebkuru informāciju bez atsauces uz www.dastea.lv ;

6.1.2. lietot jebkādus līdzekļus, lai piekļūtu www.dastea.lv servera informācijai;

6.1.3. vākt, kopēt un citādi iegūt datus par citiem PIRCĒJIEM;

6.1.4. veikt jebkādus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi www.dastea.lv

6.1.5. apzināti veidot nesamērīgu slodzi www.dastea.lv infrastruktūrai vai traucēt sekmīgai tā darbībai;

6.1.6. ievietot informāciju, kas satur vīrusus vai citas tehnoloģijas, kas kaitē www.dastea.lv interesēm un īpašumam, un tā lietotājiem.

6.2. Par šajā Līguma sadaļā konstatētajiem pārkāpumiem pašnodarbinātā persona Didzis Helmuts Ozoliņš nekavējoties vērsīsies tiesībsargājošās iestādēs, kā arī liegt turpmāku piekļuvi interneta veikalam www.dastea.lv tai personai, uz kuru gulstas aizdomas par šo noteikumu pārkāpumu.